Meedoen als ander netwerk

Het kan zijn dat je deel uitmaakt van bijvoorbeeld een scoutingclub, overheidsinstelling, fietsvereniging, reïntegratiebedrijf, Rotary of pakweg een Twittergroep. Als dit netwerk zijn blik naar buiten wil richten en van betekenis wil zijn voor de lokale omgeving dan kan Present daarbij helpen!

Een beweging op gang brengen…

Present wil groepen zorgvuldig en aanstekelijk begeleiden, en projecten zoeken die aansluiten bij de talenten van de mensen die zich in willen zetten. Groepen die aan projecten hebben meegedaan, komen terug met hun verhalen en steken daarmee andere groepen aan. Zo kan er binnen een gemeenschap steeds meer een cultuur ontstaan waarbij het vanzelfsprekend wordt om naar buiten te kijken en oog te hebben voor wat kwetsbaar is. Zulke gemeenschappen zijn oefenplaatsen voor burgerschapsvorming en zijn de krachtbronnen van de samenleving!

Meld jullie aan of neem contact op voor een presentatie.