ANBI status

Stichting Present Haarlem heeft een ANBI-status. Financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Haarlem

RSIN/Fiscaal nummer: 81 8092889

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 22 75 34 61

E-mailadres: info@presenthaarlem.nl

Website: www.presenthaarlem.nl

Postadres: Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem

Bezoekadres: Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan

Strategisch plan 2018-2020

Jaarplan 2018 (inclusief begroting)

Verslaglegging

Download de Jaarrekening

Present Haarlem Jaarrekening 2019

Present Haarlem Jaarrekening 2018

Present Haarlem Jaarrekening 2017

Present Haarlem Jaarrekening 2016

Download het inhoudelijk jaarverslag

Jaarverslag Present Haarlem 2019

Jaarverslag Present Haarlem 2018

Jaarverslag Present Haarlem 2017

Bestuur

Samenstelling bestuur:

  • Hans Luttik (voorzitter)
  • Elly van Zijll (secretaris)
  • Amanda Haan (penningmeester)
  • Herman Bouma (algemeen lid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn