Privacy & disclaimer

Stichting Present Haarlem vindt het belangrijk al haar activiteiten uit te voeren conform de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Ten aanzien van deze gegevens geldt dat Stichting Present Haarlem verantwoordelijke is in de zin van de AVG.

Dit privacy statement is bedoeld om de bezoekers van onze site te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens.

1. Doel en achtergrond van de verwerking van persoonsgegevens

Voor alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie ook punt 4). Als je informatie aanvraagt via onze website en/of je bij ons aanmeldt, ons een e-mail stuurt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij je persoonsgegevens.

We verwerken de gegevens van een webformulier of de inhoud van e-mails op een wijze die nodig is voor de afhandeling daarvan of voor de verdere verwerking in onze administratie. Van deelnemers aan onze projecten (vrijwilligers, hulpverleners en hulpontvangers) verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze projecten.

De gegevens die wij vragen zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, zonodig: geboortedatum, zonodig: gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van het project waarbij je betrokken bent.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Present Haarlem:

  • Contact opnemen.
  • Informatie toesturen.
  • Het aangaan en uitvoeren van (donateurs- en overige) overeenkomsten.
  • Het uitvoeren van onze projecten.

Verder gebruiken wij je persoonsgegevens voor relatiebeheer om je te informeren over onze activiteiten.
Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van de diensten van derden voor de ondersteuning van onze organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Met deze derden sluiten wij verwerkersovereenkomsten zoals de wetgeving dit vereist.

2. Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wet mag Stichting Present Haarlem alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een van de wettelijke grondslagen geldt. We hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • Met jouw toestemming, bijvoorbeeld voor het versturen van onze nieuwsbrief. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken.
  • In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld als je ons machtigt een donatie te incasseren.
  • Vanuit een wettelijke verplichting (waaronder boekhoudkundige verwerking en fiscale verplichtingen en verplichtingen of andere dwingende wet- en regelgeving).
  • In verband met de gerechtvaardigde belangen van Stichting Present, bijvoorbeeld omdat je je hebt aangemeld als vrijwilliger voor een van onze projecten en wij contact met je willen opnemen.

3. Uitwisseling van persoonsgegevens

Stichting Present Haarlem zal de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven zonder voorafgaande toestemming, anders dan voor onze werkzaamheden noodzakelijk is. De verstrekte gegevens zijn dan zo summier mogelijk.

4. Website en cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van de computer van de bezoeker. Een cookie bevat gegevens die de bezoeker herkennen, telkens als die de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op de bezoeker in te stellen. Wij gebruiken functionele cookies om het gebruik van onze website voor onze bezoekers te optimalieren.

Daarnaast zijn op onze website cookies geplaatst van Google Analytics. De cookies van Google Analytics op deze site hebben als doel het bijhouden van de bezoekersstatistieken, zodat we de website steeds kunnen optimaliseren. De gegevens die we via Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd verwerkt, waarbij ook het ip-adres wordt gemaskeerd.

Op onze website staan video’s die afkomstig zijn van YouTube. Wanneer je de pagina met een YouTube-video opent, plaatst YouTube cookies op je website of mobiele apparaat. Voor het cookiebeleid van YouTube verwijzen wij je naar hun privacy statement.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Present Haarlem draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren je persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door ons aangeboden en gefaciliteerde diensten.

6. Privacyrechten

Wanneer wij je gegevens zonodig verwerken, dan heb je de mogelijkheid die persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen of ons te verzoeken die te verwijderen. Een verzoek daartoe kun je indienen door een e-mail te sturen of ons te bellen. Voordat wij tot wijziging overgaan, controleren we je identiteit. Verwijdering van gegevens is slechts mogelijks voor die gegevens waarvoor wij geen wettelijke bewaarplicht hebben.

7. Wijzigingen

Privacy is een onderwerp dat nog volop in beweging is. Wij zullen de informatie op deze website dan ook aanpassen als dit nodig is.

8. Contact

Heb je nog vragen? Stel ze gerust!
Stichting Present Haarlem
Amsterdamstraat 59
2032 PN Haarlem
06 – 22 75 34 61
info@presenthaarlem.nl