Vluchtelingen

Wil je iets betekenen voor een vluchteling? Present organiseert mooie ontmoetingen en zinvolle vrijwilligersprojecten voor Haarlemmers en vluchtelingen samen. Jij kunt ook meedoen!

Present wil handen en voeten geven aan het omzien naar elkaar door op een praktische manier dienstbaar te zijn aan mensen die dat nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die te maken hebben met beperkte financiële middelen, ziekte of eenzaamheid. Tegelijkertijd is er onder de vluchtelingen die in onze stad zijn komen wonen, een groep mensen die zich heel graag wil inzetten voor anderen. Ze willen iets terugdoen voor deze stad en zoeken een zinvolle dagbesteding. Present brengt deze groepen graag bij elkaar door het organiseren van Mix&Match&Meet-projecten.

Mix&Match&Meet!

Mix: We vormen een groep van 2 à 3 Nederlanders met 2 à 3 vluchtelingen, afhankelijk van de klus.

Match: We koppelen de groep aan een eenmalig vrijwilligersproject, bijvoorbeeld het opknappen van een tuintje of het schilderen van een woonkamer.

Meet: We vinden contact met elkaar tijdens een project heel waardevol. Ontmoeting staat centraal bij Present. Mocht je niet in staat zijn om te klussen, maar heb je wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld een project te begeleiden, dan kun je zeker ook van grote betekenis zijn.

Doe je mee? Meld je aan!

Inschrijfformulier Mix-Match-Meet