Present Hardenberg stopt

Stichting Present Hardenberg gaat haar werk afbouwen en stoppen.

Present heeft zich 13 jaar lang in de gemeente Hardenberg ingespannen een beweging op gang te brengen. Een beweging die inwoners in groepen aanzet om te kijken naar hun naaste door samen de handen uit de mouwen te steken en medeburgers te helpen door zich voor hen in te zetten.

In tegenstelling tot andere plaatsen in Nederland kon Present Hardenberg  de afgelopen jaren te weinig groepen vrijwilligers activeren en onvoldoende projecten uitvoeren.

Het bestuur heeft moeten vaststellen dat de beweging die Present Hardenberg beoogt te bereiken de laatste jaren in Hardenberg blijkbaar niet werkt. Structurele samenwerking met belanghebbenden komt niet goed van de grond waardoor Present niet de beweging van ‘omzien naar elkaar’ op gang kan brengen die ze wel voor ogen heeft. De financiën die via subsidie van de gemeente en giften binnenkomen afgezet tegen het aantal projecten, is voor het bestuur, vanuit het oogpunt van goed rentmeesterschap, niet langer verantwoord.

Het bestuur heeft daarom besloten:

  • na 13 jaar actief te zijn geweest de werkzaamheden van Present Hardenberg vanaf 1 november 2021 tot 31 december 2021 af te bouwen
  • het werk van de stichting op 31 december 2021 te beëindigen
  • op een nader te bepalen datum in 2022 de stichting op te heffen.

Met het einde van Present Hardenberg komt zeker geen eind aan het vele vrijwilligerswerk in en rond Hardenberg. Veel partijen waaronder kerken, verenigingen, sportclubs en stichtingen als bijvoorbeeld De Stuw en InBeeld, geven met  vrijwilligers hulp aan mensen in kwetsbare situaties.