2019 in beeld

19-02-2020

Dit korte overzicht laat zien wat er in 2019 allemaal mocht gebeuren:

We willen alle betrokken vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere betrokken hartelijk bedanken voor hun tijd, inzet en steun.

Het uitgebreide jaarverslag van 2019 volgt later.