Onderzoek: Werving moderne vrijwilligers

10-04-2019

Emma Kalsbeek en Daniëlle Enting, studenten van de NHL Stenden, hebben een onderzoek gedaan naar de werving van de moderne vrijwilliger. Via Vechtdalprojecten kwamen zij met Present Hardenberg in aanraking en gingen ze aan de slag met de vraag wie de moderne vrijwilliger is en hoe die bereikt kan worden. Ze hebben user persona’s opgesteld, uitgezocht welke doelgroep gebruik maakt van welke communicatiemiddelen en een boodschap geformuleerd voor elke doelgroep. Aan de hand van dit onderzoek kunnen we als Present Hardenberg aansluiten bij de behoeften van de moderne vrijwilliger. Emma en Daniëlle: Hartelijk dank voor jullie inzet en heel veel succes met het vervolg van jullie opleiding.