ANBI status

Stichting Present Hardenberg heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Hardenberg

RSIN/Fiscaal nummer: 8193.67.242

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0657336644

E-mailadres: info@presenthardenberg.nl

Website: www.presenthardenberg.nl

Postadres:

Bezoekadres: De Spinde 1, Hardenberg

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                                  SPH Beleidsplan 2019

Verslaglegging:

Download het jaarverslag                                  Jaarverslag 2019

Jaarrekening:

Download de financiële jaarrekening:

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • de heer B. van der Vegt (voorzitter)
  • de heer C.M. Blootens (penningmeester)
  • mevrouw L. Veltink-Knol (lid)
  • mevrouw R. Pullen (lid)
  • de heer W. Boersma (lid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn