Ervaringen van een hulpverlener

Wie is Aleida Hekman? Ik ben Aleida Hekman en ik werk als casemanager/senior verpleegkundige bij Tactus verslavingszorg. Ons kantoor is gehuisvest in het voormalig Burgerweeshuis aan de Burgtstraat 2 in Harderwijk. Tactus is specialist op het terrein van de verslavingszorg. We bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door het gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen en/of eten. Tactus wil verslavingsproblematiek voorkomen, herkennen en doorbreken. Daarnaast geven we voorlichting en advies over bewust omgaan met gebruik van middelen.

Ik werk binnen het circuit sociale verslavingszorg. Dit biedt zorg aan cliënten met chronische verslavingsproblemen. De zorg bestaat enerzijds uit medisch-verpleegkundige zorg en anderzijds uit sociaal-maatschappelijke begeleiding. Het doel van de sociale verslavingszorg is drieledig: verbeteren van de gezondheid van de cliënt, resocialisatie van de cliënt en overlastbeperking voor de omgeving. Stabilisatie van de leefomgeving is als onderdeel van de resocialisatie een waardevolle stap op weg naar herstel. In dat kader is de samenwerking met Present van groot belang.

Samenwerking met Present

Ik doe een beroep op Present als mijn cliënten hulp nodig hebben bij zaken die ze zelf met geen mogelijkheid kunnen bewerkstelligen. Vaak is het netwerk van mijn cliënten zeer beperkt en kan er geen beroep op familie, vrienden en/of kennissen gedaan worden. Zo heeft Present geholpen met het verhuizen van een echtpaar dat door een renovatie van de oude woning noodgedwongen naar een andere woning moest. De logistieke planning, het vervoer en zelfs de inrichting van de nieuwe woning is gedaan door de mensen van Present. Omdat het echtpaar veel lichamelijke en psychische klachten heeft helpt Present één of twee keer per jaar met een grote schoonmaak en het bijhouden van de tuin. Zo kunnen deze mensen met veel plezier in hun huis blijven wonen.

Andere voorbeelden: een cliënt voor wie huishoudelijke hulp was aangevraagd moest eerst de woning schoonmaken en opruimen. Dit is met behulp van Present gebeurd zodat er nu wekelijks hulp ingezet wordt. Bij een andere cliënt waarbij er vanuit de buurt klachten waren dat het “ zo’n bende” was en waarbij er op last van de woningstichting opgeruimd moest worden, heeft Present met veel inzet, vrouw en mankracht geholpen. De hele tuin is leeggehaald en opgeruimd, spullen zijn naar de stort gebracht en binnen in huis is alles schoongemaakt en opgeruimd. Client kan nu in zijn woning blijven wonen. Woningstichting tevreden, buren tevreden, cliënt tevreden en last but not least een héél tevreden hulpverlener!

Blij met Present!

Veelal betreft het dus opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Het is voor mijn cliënten van belang dat de leefomgeving op orde is, dit helpt bij het organiseren, structureren en stabiliseren van het leven en de verslavingsproblematiek. Mijn cliënten zijn stuk voor stuk erg blij met en dankbaar voor de inzet van Present. Mooi zijn de woorden van een cliënt bij het afsluiten van het project: “Bedankt Present, ik kan weer verder met léven in plaats van overleven”. Dat geeft goed weer hoe de inzet van Present ervaren wordt door mijn cliënten.