Meedoen als bedrijf

Wil je Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) handen en voeten geven? Dan is een samenwerking met Present Harderwijk de overweging waard. Present kan helpen om impact te hebben in de lokale samenleving. Deelname levert inspiratie en verbondenheid op voor het hele bedrijf. En positieve beeldvorming en publiciteit. Collega’s werken met elkaar in een heel andere setting. Teambuilding op zijn best!

Op dit moment draait Stichting Present Harderwijk voor een groot deel op financiële steun van de Gemeente Harderwijk, kerken, particulieren, woningcoöperaties en een beperkt aantal bedrijven. Die steun is helaas nog steeds hard nodig. Financieel, maar ook met menskracht.

Hoe kan een samenwerking vorm krijgen?
De mogelijkheden op een rij:

  • een project doen met je bedrijf
  • middelen doneren voor een project
  • het verhaal van Present uitdragen in het netwerk van uw bedrijf
  • financiële ondersteuning om het werk van Present mogelijk te maken

Een bedrijf kan een project doen die bij de groep collega’s past. Om maatschappelijk betrokken te ondernemen, maar ook om eens in een andere setting met elkaar om te gaan. Zeer motiverend en prima voor de saamhorigheid!

Als voorbeelden: deze bedrijven gingen u voor:

Laat Present het voor je regelen
De begeleiding van zo’n dag(deel) wordt geheel verzorgd door een vrijwilliger van Stichting Present. Je hoeft zelf niets te regelen behalve de aanwezigheid van de collega’s.

Als dank voor de organisatie en professionele begeleiding ontvangt Present vaak een bijdrage (zoals ook vaak voor teamuitjes wordt betaald). Door deze bijdrage kan de Stichting aan zijn financiële verplichtingen voldoen, want ondanks dat Present Harderwijk met slechts één betaalde kracht werkt, moet er toch elk jaar hard geknokt worden om de financiën op orde te krijgen.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek
Daarom zijn we op zoek naar u, eigenaar, directeur, bedrijfsleider. Voelt je je aangesproken en wil je ons met de collega’s of personeelsvereniging helpen? Of wil je hier eens met ons over brainstormen? Dat kan. Neem contact op met onderstaande personen en we komen graag een keer bij je langs om een passende samenwerking op te starten. Goed voor het MVO beleid van het bedrijf, de betrokkenheid van de collega’s en goed voor de mensen die hulp nodig hebben in Harderwijk. Win-win-win!

Peter Modder
tel. 06-53260603
pejmodder@gmail.com

Henk Verschuren
henk.verschuuren@gmail.com