Even voorstellen: Marco van der Zwaard

06-03-2019

Mijn naam is Marco van der Zwaard. Ik ben getrouwd met Heidi en vader van Pim. Wij wonen nu zo’n 12,5 jaar in Harderwijk. In het dagelijks leven ben ik vanuit Hogeschool Viaa in Zwolle werkzaam als onderwijs- en organisatieadviseur in het primair en voortgezet onderwijs. Ik ben gefascineerd door de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties die van betekenis willen zijn voor anderen.

Naast mijn gezin en mijn werk houd ik van muziek maken. Je zou mij kunnen kennen als pianist in de muziekgroep van de Tentweek en de internationale kerkdiensten of als organist in de Chr. Geref. Kerk de Zaaier. Je kunt mij ook tegenkomen op de racefiets, hardlopend in de omgeving van Drielanden of op de ijsbaan van Dronten.

Sinds januari dit jaar ben ik bestuurslid van stichting Present Harderwijk en neem daarmee het stokje over van Erika. Ik pak de rol van secretaris op en ben de contactpersoon voor de coördinatoren Annemieke en Willemieke. Mijn eerste indruk is dat Present een mooie stichting is die de initiatieven en hulpbereidheid van vrijwilligers weet te koppelen aan mensen die het goed kunnen gebruiken. Present maakt het in mijn ogen mogelijk om handen en voeten te geven aan je geloof, talenten en idealen en daarmee een steentje bij te dragen aan Gods koninkrijk in je directe omgeving. Ik wil mij graag inzetten als bestuurslid om de continuïteit en verdere ontwikkeling van deze mooie stichting te bevorderen.