Jaarverslag 2018

03-07-2019

Het afgelopen jaar 2018 is een bewogen jaar geweest voor onze stichting. We hebben afscheid moeten nemen van onze vorige coördinator. Gelukkig hebben we al heel snel de ons vertrouwde oud-collega Willemieke Aikema kunnen herbenoemen. Eerst in een interim-functie, maar later ook in een duo-functie samen met onze nieuwe algemeen coördinator Annemieke ten Hove. Ik denk dat we er uiteindelijk sterker zijn uitgekomen, al was het maar door de mogelijkheden die dit duo heeft om met elkaar te sparren en de taken te verdelen, maar ook elkaars achterwacht te zijn.

In de relatie met de financiële achterban komt steeds meer stabiliteit. De gemeente Harderwijk heeft duidelijk te kennen gegeven ons als duurzame partner te zien in het vrijwilligerswerk in Harderwijk en heeft ons ook weer subsidie toegekend. Ook de kerken hebben voor meerdere jaren hun steun opnieuw toegezegd. In het aangaan van langere contacten met onze bedrijvenachterban wordt veel geïnvesteerd en zijn de vooruitzichten gunstig.

We merken dat we ons steeds meer gaan richten op vrijwilligers uit alle delen van de samenleving. Waren dat de eerste jaren bijna allemaal vrijwilligers uit kerken en gemeentes, nu zien we toenemende belangstelling van scholen en bedrijven. Daar willen we ons dan ook meer op gaan focussen.

We zijn dankbaar dat onze vaste vrijwilligers ook het afgelopen jaar zich weer vol enthousiasme hebben willen inzetten voor onze missie om een brug te slaan tussen mensen die willen helpen en hen die hulp nodig hebben.

Lees hieronder het volledige jaarverslag
jaarverslag 2018