Nieuws van het bestuur

18-12-2018

Het jaar 2018 was voor het bestuur van Present Harderwijk een pittig jaar. Het belangrijkste, ook voor ons, was in 2018 natuurlijk de opvolging van Judith en de invulling van het coördinatorschap van onze stichting. Wat dat betreft zijn we erg blij met de bezetting die we nu hebben van 2 gedreven coordinatoren! Een groot stuk van de bestuurlijke bemoeienis bij dit proces kwam op het bordje van Erika Wesseling. Het is dan mooi als je in ons kleine bestuur ook ervaring hebt in het omgaan met personeelsvraagstukken. Wat minder mooi is, is het feit dat Erika heeft besloten om zich niet voor een tweede termijn beschikbaar te stellen ivm andere bezigheden in werk en gezin. Dat betekent dat zij in november is afgetreden als bestuurslid. Heel jammer, maar ook begrijpelijk en we willen haar dan ook hartelijk danken voor haar gedreven inzet in de afgelopen jaren. Tijdens de nieuwjaarsborrel zullen we haar nog met elkaar kunnen uitzwaaien. We zijn al een tijdje bezig met het zoeken naar een opvolger, en we zijn blij en dankbaar dat we recent een nieuw bestuurslid gevonden hebben, namelijk Marco van der Zwaard. In een volgende nieuwsbrief zullen we hem verder introduceren. Verder is de financiële situatie met toezeggingen van kerken en de subsidie vanuit de gemeente een stuk stabieler dan in het verleden. Uitdaging voor het komende jaar is om de bedrijven daar meer bij te gaan betrekken.

Omdat ik zelf volgend jaar zal stoppen met het bestuurswerk, hebben we de taken binnen het bestuur wat verschoven, zodat Jacco Verboom vanaf 1 januari de voorzittersrol overneemt en ikzelf als secretaris of penningmeester nog een jaar zal meewerken.
Rest mij nog om jullie allen een heel gezond en gezegend 2019 toe te wensen, waarin we als stichting Present toch weer net even een verschil kunnen maken in onze stad.

Cor Roubos