Samenwerking met CCNV

14-12-2020

We zijn een structurele samenwerking aangegaan met het Chr. College Nassau Veluwe. De school wil vanuit de wettelijke plicht tot burgerschapsvorming en persoonsvorming dat leerlingen niet alleen gevormd worden op cognitief vlak, maar zich ook ontwikkelen tot sociale wezens die een bijdrage leveren aan onze maatschappij in de breedste zin van het woord.

Een eerste concrete activiteit die de Unesco-werkgroep van het CCNV via ons heeft georganiseerd is een kerstpakkettenactie voor mensen die gebruik maken van de voedselbank. Samen met alle leerlingen en docenten van het CCNV worden in de week voor kerst 150 kerstpakketten aangeboden aan de voedselbank. Meer informatie over deze samenwerking op de website van het CCNV.

We hopen ook volgend jaar op een leuke samenwerking met het CCNV.