ANBI status

Stichting Present Harderwijk heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Harderwijk
RSIN/Fiscaal nummer: 8232.24.211
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0616252331
E-mailadres: info@presentharderwijk.nl
Website: www.presentharderwijk.nl
Postadres: Postbus 123, 3840 AC Harderwijk

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Jaarverslagen

Present Harderwijk vindt transparantie erg belangrijk. Daarom kiezen wij er voor om onze jaarverslagen op onze website te publiceren. Hierin verantwoorden de medewerkers van Present Harderwijk hun werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging. Via deze weg willen wij inzicht geven in onze doelen en resultaten.

Bij Present Harderwijk weet je zeker dat subsidies en giften aangewend worden voor ons organisatiedoel: mensen helpen om mensen te helpen die hulp nodig hebben in de gemeente Harderwijk.

Ga naar de jaarverslagen.

Bestuur

Samenstelling bestuur:

  • Jacco Verboom(Penningmeester)
  • Cor Roubos(Voorzitter)
  • Erika Wesseling(Secretaresse)

Meer informatie over het bestuur vindt u hier.

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn