Onze partners

Stichting Present Harderwijk is Gemeente Harderwijk dankbaar voor de subsidies die we mogen ontvangen. Door deze financiële steun kunnen we inwoners in Harderwijk helpen.

Naast de gemeente zijn er meer organisaties die het werk van Stichting Present Harderwijk ondersteunen. Bij het organiseren van onze projecten werken we samen met de volgende organisaties uit de sector wonen, zorg en welzijn:

 • ZorgDat
 • Tactus
 • GGZ
 • Careander
 • Maatschappelijkwerk Veluwe
 • Steunpunt Vrijwilligerswerk
 • Jeugdzorg
 • `s Heerenloo
 • Humanitas
 • Ambulante Hulpverlening Midden Nederland
 • Voedselbank
 • Vluchtelingenwerk
 • Leger des Heils
 • Icare Thuiszorg
 • ZNWV
 • Uwoon
 • Omnia
 • Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk

Lees ook ons jaarverslag voor meer informatie over onze partners en sponsors.