3 scholieren aan de slag

29-11-2018

26 november deden Jesse, Granit en Timo, tweedejaarsleerlingen van het Bornego College, ervaring op met vrijwilligerswerk! Via een hulpverlener kwam Stichting Present terecht bij een oudere mevrouw met weinig geld en gezondheidsproblemen. Ze kreeg haar voortuintje niet op orde en dat wilde ze zo graag. De jongens hielpen de mevrouw door de voortuin te wieden en netjes te maken. Zo konden ze helpen, iets betekenen voor deze mevrouw!

Tot juni 2019 is het de bedoeling dat de tweedejaarsleerlingen van het Bornego College ervaring opdoen met verschillende soorten vrijwilligerswerk (binnen schooltijd!) Het Bornego College, Stichting Present, Caleidoscoop en Humanitas werken hierin samen.

Jesse, Granit en Timo hartelijk dank voor jullie inzet!