Kerststukjes

03-01-2019

Een groep eerstejaarsleerlingen van het Bornego College deed weer een paar uur vrijwilligerswerk via Present. In woonzorgcentrum Anna Schotanus in Heerenveen maakten ze met de bewoners kerststukjes. De reacties waren erg positief!