Financiële situatie

We praten bij Present Heerenveen graag over onze passie: het samenbrengen van groepen vrijwilligers die iets te geven hebben met mensen die de hulp goed kunnen gebruiken.

Daarbij spreken wij niet zo vaak over de middelen die wij voor ons werk nodig hebben. Er is geld nodig om ons werk professioneel te kunnen uitvoeren en continueren. In de eerste jaren van ons bestaan werden we gesteund door een paar grote fondsen. Daarnaast ontvangen wij bijdragen van particulieren, bedrijven, kerken, (kleinere) fondsen, de gemeente, woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties. De grotere bijdragen van fondsen zijn echter afgelopen. En de inkomsten van de andere inkomstenbronnen zijn aanwezig, maar dekken niet het verschil.

De huidige bijdragen zijn niet genoeg om onze begroting volledig te dekken. In bijgaande financiële thermometer ziet u in hoeverre de kosten al gedekt zijn door inkomsten.

Wij roepen u op om het werk van Stichting Present Heerenveen te ondersteunen. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL55RABO0112984568 t.n.v. Stichting Present Heerenveen. Onze stichting is ANBI-geregistreerd en dus zijn giften aftrekbaar van de belasting.

Wat prachtig zou zijn is een structurele(re) basis van giftgevers, bijvoorbeeld via een bedrag per maand. Fannoten, noemen wij dat. Wij doen dan ook een beroep op u om Fannoot te worden of een gift over te maken.
Graag zouden wij ons donateursbestand met 50 fannoten uitbreiden. Doet u mee? Ja, ik word fannoot!

Helpt u mee om het werk van stichting Present Heerenveen te kunnen continueren?

Alvast hartelijk dank!