500 vrijwilligers actief in 2015

28-12-2015

Wat vliegt de tijd! 2015 ligt al bijna weer achter ons. Tijd om even terug te kijken op het jaar 2015. Allereerst denken we aan al die mensen die zich belangeloos hebben ingezet via Present voor medeburgers die de hulp goed konden gebruiken. De hulpontvangers waren blij met de hulp en met het zo belangrijke contact met anderen. Zo hebben een kleine 500 mensen zich ingezet in zo’n 70 projecten!

We denken aan de fijne samenwerking met maatschappelijke organisaties.  Zij wisten ons ook dit jaar weer te vinden en waren blij met het aanbod van de groepen. Wat zijn we blij met de samenwerking met de JCI (Junior Kamer Heerenveen). Zij zetten zich in via Present, maar schenken ons ook de opbrengst van hun acties in 2015. We zijn ook blij met de samenwerking met het Friesland College, waardoor zo’n 100 studenten via Present projecten hebben uitgevoerd.

We denken aan de bijzondere projecten, zoals de samenwerking met ’t Gerecht in het kader van uitgestelde koffie. We zijn blij dat er zoveel burgers een kopje koffie extra wilden afrekenen voor mensen die niet eens gezellig in de stad een kopje koffie kunnen drinken. We kunnen al zo’n 100 uitgestelde koffie weggeven! En dan te bedenken dat het jaar nog niet voorbij is!

Maar natuurlijk noemen we ook het Sinterklaasproject, waar gezinnen blij zijn gemaakt met Sinterklaasverrassingspakketten, verstrekt door groepen mensen die zich hiervoor hebben opgegeven.
Al het bovenstaande was niet mogelijk zonder het operationele team van Present en het bestuur! Bedankt team en bestuur!

Maar het is ook goed om te noemen dat er ook zaken zijn die minder goed zijn gegaan. We hebben niet altijd de contacten even goed kunnen onderhouden met partners. We hebben niet altijd in overleggen kunnen aansluiten, terwijl we dit wel graag wilden omdat we het belangrijk vonden. Een excuses is dan ook op zijn plaats: sorry!  Al dit bovenstaande heeft te maken met tijd en gebrek aan financiën.  We hebben daarom uw hulp nodig! We zoeken naar versterking van het operationele team en we zoeken fannoten. Fannoten zijn mensen die zich medeverantwoordelijk voelen voor de omgeving, die financieel Present willen steunen om de beweging in het omzien naar elkaar verder vorm te geven. Helpt u mee?