Jubileum-interview

04-11-2019

v.l.n.r: Rob Goethals, Marijke de Vries en Alexander Visser

Stichting Present Heerenveen bestaat dit najaar 10 jaar. Een terugblik met drie (oud-)betrokkenen: ‘Een project via Present vergeet je je leven lang niet.’

 Alexander Visser was erbij, toen Stichting Present Heerenveen in 2009 werd opgericht. ‘Wat destijds erg speelde was de vraag: Hoe kunnen we in de samenleving invulling geven aan het omzien naar elkaar?’ vertelt hij. ‘Present speelde daar mooi op in: de stichting biedt de mogelijkheid om je als groep vrijwilligers eenmalig in te zetten voor een ander.’

Impact
In de afgelopen 10 jaar zijn in totaal al bijna 600 projecten gedaan. Het allereerste project vond plaats in 2009. Die dag maakte veel indruk op Alexander: ‘We gingen als bestuur een volgestouwde woonkamer leeghalen en sausen. De bewoonster had twee puberzonen en het lukte haar vier jaar na het overlijden van haar man nog niet om de draad op te pakken. Het huis stond overvol. Haar zoons durfden geen vrienden mee naar huis te nemen. Dat raakte me. Ik had er nooit bij stilgestaan dat je als mens zo geïsoleerd kunt raken. En dat gewoon hier, in Heerenveen. En ik besefte ook: dit kan echt iedereen overkomen.’

Samenwerking
Bij Present komt de hulpaanvraag altijd via een maatschappelijke organisatie. ‘Zo komt de hulp altijd terecht waar het echt nodig is,’ vertelt Marijke de Vries, die jarenlang coördinator van de stichting was. In de afgelopen 10 jaar is ook veel naar samenwerking gezocht met andere partijen in Heerenveen. Bijvoorbeeld met woonzorgcentra van Meriant, en het Bornego College. Met deze school is in 2017 afgesproken dat alle eerstejaarsleerlingen van mavo/havo/vwo één dagdeel vrijwilligerswerk gaan doen. ‘De leerlingen gaan bijvoorbeeld helpen bij het gymuurtje in woonzorgcentrum Heremastate,’ legt Rob Goethals, oud-bestuurslid en momenteel nog actief als projectenbegeleider, uit. ‘Je ziet dan dat in een nieuwe omgeving de rollen anders worden. Kinderen die in de klas erg stil zijn, komen daar opeens tot bloei. Docenten zien andere talenten van hun leerlingen naar boven komen. Het werkt dus alle kanten op. Ook voor de bewoners van Heremastate. Zij vragen soms al wanneer de leerlingen er ook weer bij zijn!’

Win-win
Sinds de oprichting van Present Heerenveen hebben zich in totaal meer dan 3700 vrijwilligers in groepen ingezet. Dit waren gezinnen, bijbelstudiekringen, collega’s, studenten. ‘Dat je via Present als groep helpt, heeft echt meerwaarde,’ vindt Marijke. ‘Je doet het met mensen die je zelf kent. Dus er is ook nog de lol.’
‘De verbinding onderling wordt alleen maar groter,’ vult Alexander aan. ‘Meedoen als groep aan een project kost je niks, het levert je alleen maar wat op. Helpen wordt zo een win-winsituatie.’

Betrokken
‘Je heb als groep nauwelijks in de gaten hoeveel impact je hebt,’ zegt Marijke. ‘Zo ging een groep vrijwilligers eens het huis opruimen van een mevrouw in Heerenveen. Huilend kwam zij naar me toe. Ze was zo geraakt en blij met dit bezoek: niet direct alleen om de hulp, maar omdat ze voor het eerst in jaren eens ander bezoek kreeg dan incassobureaus en hulpverleners …’
Sommige vrijwilligers willen zich na een project blijven inzetten via Present. ‘Zij sluiten zich aan bij de zogenaamde flexgroep,’ vertelt Rob. ‘De flexers vormen een pool van vrijwilligers die we op kunnen roepen. Het is mooi om hun enthousiasme en betrokkenheid bij Present te zien.’

Waardering
Wat wensen ze Present toe voor de komende 10 jaar? ‘Meer groepen vrijwilligers,’ zegt Rob. ‘De aanmeldingen worden minder, terwijl het zo verrijkend is om te doen. Met je collega’s. Met je volleybalteam.’
‘Eigenlijk zou het voor iedereen, ook voor de gemeente Heerenveen, een automatisme moeten zijn dat Present zo’n 70 projecten per jaar kan doen,’ vindt Alexander.
Marijke hoopt ook op meer waardering, ook financieel gezien: ‘Dan hoeft Present niet steeds zo op zoek te zijn naar geld, maar kan het vaker over de mensen gaan. Het zou mooi zijn als Present meer wordt gedragen door de samenleving.’

Zaterdag 9 november vindt de jubileumdag plaats, waarop Present onder het motto ‘Samen delen is fijn voor velen’ pannenkoeken gaat bakken en uitdelen. Iedereen is van harte welkom van 12.00-13.30 uur op het Gemeenteplein bij de Presenttent om een pannenkoek te komen eten. Wethouder Jelle Zoetendal zal samen met landelijk directeur Present Nederland Pieter Cnossen de eerste pannenkoeken komen bakken.
Meer informatie over Stichting Present: www.presentheerenveen.nl

 

Romkje Nolles