ANBI-status

Stichting Present Heerenveen heeft een ANBI-status. Uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Heerenveen

RSIN/Fiscaal nummer: 820573048

Kvk nummer: 01148059 onder beheer bij KvK Noord Nederland

ANBI-status: ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-20096947

E-mailadres: info@presentheerenveen.nl

Website: www.presentheerenveen.nl

Postadres: Postbus 748, 8440 AS Heerenveen

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Jaarplannen, jaarverslagen en exploitatie en balansoverzichten

De jaarplannen, jaarverslagen en exploitatie en balansoverzichten van de afgelopen jaren vindt u hier.

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Klaas Jan Hutten (voorzitter)
  • André Everts (penningmeester)
  • Rob Goethals (Secretaris)
  • Cor de Koning (algemeen lid)
  • Margreet van Eeken (algemeen lid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid betaalde medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn