Team en bestuur

Het Presentteam

Het team van Present Heerenveen bestaat uit:

 • Egbert Berenst (coördinator)
 • Amo Draijer (ICT)
 • Rob Goethals (groepenbegeleider)
 • Jettie Buitenhuis (groepenbegeleider en contactpersoon eigen kerk)
 • Jantina Uijterlinde (groepenbegeleider)
 • Romkje Nolles (PR)

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Margreet van Eeken (bestuurslid)
 • Hendik den Daas (bestuurslid)
 • Henk Mooibroek (penningmeester)
 • Cor de Koning (bestuurslid)
 • Secretaris: vacature
 • Voorzitter: vacature