Team en bestuur

 Het operationele team

foto ot april 2014

Boven (v.l.n.r.): Rob Goethals (groepenbegeleider); Jolanda Mosselaar (webmaster); Marijke de Vries (coördinator); Sietske Rienks (groepenbegeleider en gezinnen); Jetty Klijnstra (groepenbegeleider); Klazina Bontekoe (groepenbegeleider)
Onder (v.l.n.r.): Jan van Eck (groepenbegeleider); Hanneke Koopmans (groepenbegeleider); Tryntsje Dijkstra (projectenbegeleider)

Niet op de foto: Jettie Buitenhuis (groepenbegeleider en contactpersoon eigen kerk) en Romkje Nolles (nieuwsbrief)

Het bestuur

Present Bestuur 2016

V.l.n.r.: Cor de Koning (algemeen lid), Rob Goethals (secretaris), Klaas Jan Hutten (voorzitter),
André Everts (penningmeester)