Team en bestuur

Het Presentteam

Het team van Present Heerenveen bestaat uit:

 • Willy Postema (coördinator)
 • Tryntsje Dijkstra (projectenbegeleider)
 • Rob Goethals (groepenbegeleider)
 • Jetty Klijnstra (groepenbegeleider)
 • Hanneke Koopmans (groepenbegeleider)
 • Garry Vonk (groepenbegeleider)
 • Jettie Buitenhuis (groepenbegeleider en contactpersoon eigen kerk)
 • Jolanda Mosselaar (administratie)
 • Romkje Nolles (PR)

Het bestuur


Het bestuur bestaat uit de volgende leden, v.l.n.r.:

 • Margreet van Eeken (bestuurslid)
 • Dick Stellingwerf (secretaris)
 • Hendik den Daas (bestuurslid)
 • Henk Mooibroek (penningmeester)
 • Cor de Koning (bestuurslid)
 • Voorzitter: vacature