Studenten van het Horizon zetten zich in voor Stichting Present

24-01-2018

Vrijdag 19 januari j.l. werd er op het Horizon College in Alkmaar een BPL-markt georganiseerd voor de studenten van verschillende beroepsopleidingen van de sector welzijn. BPL staat voor binnenschoolspraktijkleren. De BPL richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van projectmatige activiteiten door eerstejaars studenten die ze op een plek buiten de school kunnen doen. Voor hen is het een soort oriënterende stage (hun officiële stage begint pas in jaar twee). Voor Stichting Present is dit een project.

Op het Horizon in de eerste klas wordt de theorie hierbij aan de praktijk verbonden. Het leren in de praktijk wordt op het Horizon erg belangrijk gevonden. Renée Rademacher en Chris Wever stonden beiden met een eigen kraam op de BPL-markt. Er kwamen vier klassen binnen, de klassen konden na elkaar een kijkje gaan nemen bij verschillende kramen. In het begin stonden de studenten wat zenuwachtig op hun schema’s te turen maar al snel brandden ze los met vragen en toonden ze hun nieuwsgierigheid.

Renée, de coördinator van Stichting Present was deze middag aanwezig met haar kraam om enthousiaste studenten te werven voor de activiteiten die Stichting Present aanbiedt. De studenten wilden graag meer weten over Stichting Present en wat de stichting precies doet. Vanaf volgende maand kunnen ze gaan wandelen met ouderen en spellen organiseren in een woonzorgcentrum/verzorgingshuis (Meander en Buitenzorg). Zo’n elf studenten schreven zich in bij Present. Er was ook nog een andere kraam, waar de studenten terecht konden bij Chris (sinds 1 januari j.l. eigenaar van de sociale winkel in Broek op Langedijk). Chris sloot goed aan bij de leeftijdsgroep, wat ook hielp bij het enthousiasmeren van de studenten voor zijn activiteiten. De studenten kunnen bij Chris projecten gaan uitvoeren zoals het opzetten van Mamma Café (hierbij worden ervaringen over zwanger- en ouderschap uitgewisseld), eldery talent awards (50plussers hun talenten laten ontdekken) en helpen bij Project Gro (oesterzwammen kweken in koffiedik).

De studenten waren erg enthousiast en gedreven. Ze mochten helemaal zelf weten waar ze zich op inschreven. Ze hebben nog even de tijd om hun definitieve top drie met onderbouwing op school door te geven. Als alle keuzes plus motivaties binnen zijn, wordt er gekeken op welke plek zij het beste geplaatst kunnen worden. De activiteiten zullen plaatsvinden van half februari tot half juli op woensdag. Uiteraard zullen wij later nog een stukje op deze website plaatsen over het verloop hiervan!

De activiteiten voor Stichting Present zullen in de ochtend plaats gaan vinden, waarbij de studenten begeleid gaan worden door Marieke Henselmans. Marieke doet dit al drie jaar. Op de woensdagmiddag gaan er studenten naar de sociale winkel onder begeleiding van Chris. Marieke en Chris gaan beoordelen of de studenten voldoende inzet tonen, of ze het echt willen, en of ze openstaan voor mensen. Voor de studenten is dit ook nuttig om zich op deze manier te kunnen oriënteren waar hun kwaliteiten liggen en of ze sociaalvaardig zijn, en met welke doelgroep ze al dan niet willen werken; de één heeft misschien talent voor organiseren, een ander weet het helemaal nog niet, weer een ander is misschien heel creatief, werkt graag met ouderen, of wil zich gaan bezighouden met duurzaamheid.

Omdat iedereen zo enthousiast was, wil Chris op de donderdag nog twee andere studenten gaan begeleiden in de sociale winkel.

Stichting Present is eindverantwoordelijk en zal beoordelen of de studenten een goede inzet getoond hebben. Ook hun docenten zullen ze hier uiteraard op beoordelen. Het idee is dat alle partijen elkaar helpen en dat het een win-win situatie wordt.