Weer ruimte in de tuin!

28-01-2019

Soms hebben mensen gewoon even wat extra hulp nodig, daar waar ze het zelf niet kunnen. Een aantal Presentvrijwilligers waren hier de aangewezen personen voor.

Op 17 januari j.l. zijn onze Presentvrijwilligers een ochtend fanatiek bezig geweest om een tuin flink op te ruimen. De tuin lag vol materialen, afkomstig uit de schuur, door de bewoners daar neergelegd.

De materialen werden door onze vrijwilligers naar het grofvuil gebracht. De bewoners waren erg blij dat ze eindelijk weer ruimte hadden in hun tuin.

Weer een paar gelukkige hulpvragers die blij waren met de ondersteuning van Present!