Kerstengelen 2020

Omzien naar elkaar in de adventstijd

Het Kerstengelenproject loopt in de adventstijd (29 november – 24 december 2020), met als doel omzien naar elkaar.

Aanmelden kerstengel

Aanmelden ontvanger kerstengel

Wat doet een kerstengel

Je kunt een ‘Kerstengel’ zijn voor iemand anders die met een klein gebaar bemoedigd en verrast kan worden. Iedereen, kind of volwassene, kan zich aanmelden als Kerstengel. Of met het hele gezin! Door je aan te melden als Kerstengel krijg je de kans iemand blij te maken met een attentie op een manier die je zelf kunt invullen.

Waar kun je aan denken bij zo’n attentie? Het gaat om wat je geeft van jezelf. Het gaat om het gebaar, niet om de hoeveelheid en zeker niet om geld. Tekeningen, een mooi gedicht, iets lekkers, een bloemetje, een bezoekje (dit jaar beperkt vanwege COVID-19 en alleen in overleg met de betrokkenen) enzovoorts. Gewoon één of meerdere keren een aardigheidje. Iets wat je  zelf ook fijn zou vinden om te krijgen. Zo kun je in de adventstijd veel betekenen voor een ander.

Voor wie

Iedereen komt voor een Kerstengel in aanmerking. Ouderen, jongeren, kinderen, zieken, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types. Gewoon iedereen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient. Ken jij zo iemand? Schroom dan niet om de persoon aan te melden als ontvanger.

Werkwijze

Aan degene die een Kerstengel krijgt toegewezen, wordt door Present eerst gevraagd of hij/zij het goed vindt om in de adventsweken iets te merken van een Kerstengel. Vinden begunstigden het niet prettig, dan kunnen ze dat dus altijd aangeven. Zo krijgt niemand ongewenste aandacht en weet de Kersengel dat hij/zij gewenst is. Present wijst vervolgens na 30 november een aangemelde ontvanger toe aan een Kerstengel waarna deze contact zoekt met hem of haar.