Ben jij ook Present? Wij wel!

01-03-2019

Een toespraak van voorzitter Kees Slot, een hapje en een drankje en nader kennis maken met elkaar. Tijdens deze eerste Presentpraat, een initiatief van onze nieuwe coördinator Ruud Herder, was er ruimte om nieuwe ideeën op tafel te leggen, en werd er alvast gespard over de toekomstige projecten. Het vond plaats op 28 februari in de kantoorruimte van Present Heerhugowaard-Langedijk.

Opkomst
“We hadden de opkomst wat groter ingeschat, maar de kwaliteit is bijzonder hoog”, zei Kees Slot. Er waren diverse bestuursleden en vrijwilligers naar deze Presentpraat gekomen. Kees blikte terug op 2018 en er werd afscheid genomen van Renée, Annelies en Ineke. Met speciale dank richting Renée die van oktober 2017 tot en met januari dit jaar coördinator was van de stichting.
Annelies ondersteunde Renée de afgelopen maanden in haar coördinerende taken, en Ineke deed iets meer dan een jaar de administratie op kantoor. “Renée, we hebben genoten van je enthousiasme. Je hebt met je grote netwerk het afgelopen jaar veel voor elkaar gekregen. Ik wens je namens het bestuur alle goeds toe”, sprak Kees, terwijl hij haar een bos bloemen overhandigde. Ook de andere twee dames werden hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen tijd.

Netwerk
Tevens stipte hij aan dat het belangrijk is om het netwerk van Present groot te houden. Dus, dat het noodzakelijk is contacten te onderhouden met bijvoorbeeld verenigingen, kerken en bedrijven.
“Voor het komende jaar hopen we op een goed jaar voor Present, en Ruud veel sterkte als nieuwe coördinator!” sloot hij af.

(te zien op de foto boven, v.l.n.r.: voorzitter Kees Slot, onze vorige coördinator Renée Rademacher en de huidige coördinator Ruud Herder).

Hieronder een foto-impressie van de middag: