Kerstengelen 2020

16-10-2020

Omzien naar elkaar in de adventstijd
Het Kerstengelenproject loopt in de adventstijd (29 november – 24 december 2020), met als doel omzien naar elkaar.

Hoe werkt het? Als ‘Kerstengel’ kun je iemand anders blij maken en verrassen met een klein gebaar. Iedereen, kind of volwassene, kan zich aanmelden als Kerstengel. Of met het hele gezin!

Iedereen komt als ontvanger van een Kerstengel in aanmerking. Ouderen, jongeren, kinderen, stille peinzers en drukke baasjes. Gewoon iedereen die extra aandacht verdient.  Lees hier meer…

Wil je je meteen aanmelden? Dat kan natuurlijk ook!

Aanmelden kerstengel

Aanmelden ontvanger kerstengel