Presentatie tijdens sobere maaltijd Trefpuntkerk

14-03-2019

De vastentijd komt er weer aan. Daarom organiseert het Missiecomité (MOV) weer de sobere maaltijden, samen met de mensen van de Allemanskerk en van de Trefpuntkerk. Deze zijn op de woensdagavonden van 18.00 tot 19.00 uur.

13 maart vond de eerste sobere avond van de maand plaats in de Trefpuntkerk in Broek op Langedijk. Er waren veel mensen op af gekomen. Een gezellig samenzijn, er werd gebeden en gezongen. Ook al was de maaltijd eenvoudig (soep en brood), er was genoeg voor iedereen. Tevens was er een presentatie van onze coördinator Ruud Herder. “De bereidheid om naar elkaar om te zien vinden wij als stichting belangrijk”, vertelde hij. Ook stipte hij aan dat het van belang is om lokaal draagvlak te creëren.
Aan het eind van de avond was er gelegenheid voor de mensen om zich op te geven als vrijwilliger voor Present.