Vul een tas voor een kind!

13-05-2022

Vul een tas voor een kind!
Wij schenken de tas, jij de vulling.
Dit jaar organiseren we de actie jaar in samenwerking met Stichting hulp voor minima Noord-Holland.
De inschrijving van Zomervlinders van is van start gegaan!