ANBI status

Stichting Present Heerhugowaard-Langedijk heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Heerhugowaard-Langedijk

RSIN/Fiscaal nummer: 817043895

ANBI-status: 41041

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 20 84 12 61

E-mailadres: info@stichtingpresent-heerhugowaard.nl

Website: https://stichtingpresent.nl/heerhugowaard-langedijk/

Postadres: Dolomiet 98, 1703 DZ  Heerhugowaard

Bezoekadres: Dolomiet 98, 1703 DZ Heerhugowaard

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter: Dhr. C. Slot
  • Secretaris:  Mw. J.Mantel
  • Penningmeester: Dhr. A. Rouppe van der Voort
  • Lid: Mw. E.J.M. Waligóra
  • Lid: Dhr. P.E.M. Tergau

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn