Als kerk

Bij veel kerken groeit het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn, juist ook voor mensen in kwetsbare posities. Present Hilversum werkt op diaconaal vlak dan ook met diverse kerken in Hilversum samen om dit te realiseren. Dit doen wij vanuit onze christelijke motivatie dat wij als mens veel ontvangen hebben om van te genieten en dat het goed is om hiervan ook uit te delen aan anderen. Waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid staan hierbij centraal.

Present Hilversum helpt kerken en kringen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen in Hilversum over de eigen kerkmuren heen. Door ons brede netwerk met maatschappelijke organisaties en hulpverleners weet Present een brug te slaan tussen mensen die graag iets voor een ander willen betekenen en kwetsbare mensen die een helpende hand of een sociale activiteit goed kunnen gebruiken.

Present organiseert en begeleidt het hele project, zodat jullie als kerk hier niet mee belast worden.

Wat kan je als kerk doen?

  • Nodig Present Hilversum uit voor een presentatie in uw gemeente, kring of vereniging.
  • Organiseer een tijdcollecte tijdens de kerkdienst, zodat elk gemeentelid kan aangeven of en zo ja wat hij of zij wil doen via Present.
  • Stimuleer groepen die meedoen aan een project van Present om hun ervaringen gemeente breed te delen met anderen, bv. via een nieuwsbrief, de website etc.
  • Gebruik de Michazondag om het thema over goed en recht doen op de kaart te zetten. Present denkt graag met jullie mee hoe we hierin een brug naar Present Hilversum kunnen maken.
  • Collecteer voor Present Hilversum tijdens een kerkdienst. Zonder financien kan Present haar werk niet voortzetten.
  • Stel binnen de diaconie/kerkraad een contactpersoon aan die het contact met Present onderhoudt.
  • Voer jaarlijks met de jeugd van 12-18 jaar een vrijwilligersproject uit via Present en neem dit op in het jeugdbeleid. Zo kan de jeugd ervaren hoe leuk het is om nuttig en zinvol bezig zijn, ook voor kwetsbare mensen. Ervaring leert dat deze doelgroep vaak nog nooit echt een ontmoeting heeft gehad met een kwetsbaar persoon die aan de rand van de samenleving staat. Ook de reactie van de hulpontvanger op de hulp van vrijwilligers en wat dit met hem/haar doet, is vaak erg verrassend en ontroerend.
Mail ons