Het Coronavirus: de gevolgen voor vrijwilligersactiviteiten

14-03-2020

Beste vrijwilligers en betrokkenen bij Stichting Present Hilversum,
Persconferentie kabinet
Op 12 maart, gaf het Kabinet een persconferentie in Den Haag over het coronavirus. Stichting Present Hilversum volgt de richtlijnen van de overheid, houdt de ontwikkelingen goed in de gaten en past het beleid waar nodig aan. De afgekondigde maatregelen en adviezen hebben daarmee helaas gevolgen voor geplande ontmoetingsprojecten en activiteiten van Stichting Present Hilversum.
Gaan de ontmoetingsprojecten door?
Maandag en dinsdag overleggen we met hulpverleners van de hulpontvangers. Zij kunnen de gezondheidssituatie van de hulpontvangers het beste  inschatten. Ontmoetingsprojecten in de maand maart bij ouderen en mensen met een slechte gezondheid zullen hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan. Gekeken zal worden of we deze ontmoetingsprojecten kunnen verplaatsen. Alle betrokkenen bij de ontmoetingsprojecten krijgen uiterlijk a.s. donderdag bericht of een ontmoetingsproject door gaat, welke specifieke maatregelen we hanteren en een eventuele nieuwe planning.
Moet ik thuis blijven?
Mensen die verkoudheidsklachten of koorts hebben, vragen we om zich bij ons af te melden. We begrijpen en respecteren het als je thuis wilt blijven en je wilt afmelden voor ontmoetingsprojecten. Graag willen we je vragen dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat we hier op kunnen anticiperen.
Meer weten?
Op de website van de rijksoverheid staat informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Voor meer informatie over het actuele advies rondom het coronavirus verwijzen we door naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Vragen?
We hopen op jullie begrip en dat de situatie snel verbetert. Mocht je vragen hebben over de recente ontwikkelingen, schroom vooral niet om ons te contacteren.