ANBI status

Stichting Present Hilversum heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Hilversum

RSIN/Fiscaal nummer: 858766838

ANBI-status: in behandeling

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 11063950

E-mailadres: info@presenthilversum.nl

Website: http://stichtingpresent.nl/hilversum

Postadres: Van Hoornstraat 35, 1215 GK Hilversum

Bezoekadres: nog niet beschikbaar

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                       Download

Verslaglegging:

Download het jaarverslag                       Download

Download de financiële verantwoording Download

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Wim Vlooswijk (voorzitter)
  • Wietske Waardenburg (secretaris)
  • Herman de Ruijter (penningmeester)
  • Jan Zuidema (bestuurslid HR)
  • Joep Mourits (algemeen bestuurslid)
  • Janneke de Leede (algemeen bestuurslid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Sociaal werk