Team en Bestuur

Wij zijn het bestuur van Stichting Present Hilversum

Wim Vlooswijk – voorzitter

Wietske Waardenburg – secretaris

Ina Wijma – algemeen bestuurslid

Jan Zuidema – penningmeester

Janneke de Leede – bestuurslid