Impact van Present

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Jaaroverzicht 2020      Jaarverslag 2020       Financieel jaarverslag 2020

Voorgaande jaren

 

Missie & Visie

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Een beweging op gang brengen in Hilversum waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

ANBI status

Stichting Present Hilversum heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting. Lees verder

Impact

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten. Lees verder 

Present is van Publieke Waarde

Lees ook het rapport van het Instituut van Publieke waarde over de toegevoegde waarde en kracht van Stichting Present: rapport