Arker Boetje gaat verder onder de vlag van Present Hollands Kroon

09-12-2019

Onlangs heeft Stichting Diaconie De Ark uit Middenmeer besloten om op te houden te bestaan. Een van de belangrijkste taken van deze stichting was de exploitatie van het Arker Boetje. Hier is een enthousiast team van vrijwilligers iedere week bezig om kleding en andere artikelen te sorteren ten behoeve van de minima. Tevens is het een ontmoetingsplaats voor diverse doelgroepen uit Middenmeer en omstreken. Anja de Jong-Kempeneers was jarenlang het gezicht en de drijvende kracht achter het Arker Boetje.

De activiteiten van het Boetje sluiten zeer goed aan bij de doelstellingen van Stichting Present. Daarom heeft het bestuur van Present Hollands Kroon in overleg met de Diaconie van De Ark besloten om per 1 januari 2020 het Boetje over te nemen. Hierdoor kan dit belangrijke werk voortgezet worden.

Wij hopen dat alle mensen die het Boetje een warm hart toe dragen, dit blijven doen. Donaties blijven van harte welkom om dit mooie werk te kunnen continueren. De coördinatie van het vrijwilligersteam van het Boetje komt in handen van Linda Biersteker, die reeds als projectleider bij Present actief is. Anja de Jong blijft voor andere projecten actief bij stichting Present.

Het bestuur van Present Hollands Kroon wil Anja de Jong, de diaconie van De Ark en andere betrokkenen hartelijk bedanken voor al het werk dat voor het Boetje is verzet. Wij hopen en verwachten dat ook onder de vlag van Present het Boetje als ontmoetingsplek voor de minima kan blijven groeien en bloeien!

Lees meer...