Kookvrijwilligers gezocht

27-11-2018

Het Wieringer Ontmoetingsdiner is inmiddels het tweede jaar ingegaan. Momenteel wordt dit diner eens per twee maanden georganiseerd. Zowel gasten als vrijwilligers zijn enthousiast. Het zou dan ook mooi zijn als het diner elke maand gehouden kan worden.

Om dit te realiseren zijn er nieuwe vrijwilligers nodig die eenmalig of bij toerbeurt willen koken. De werkzaamheden worden zo verdeeld, dat het ook voor ‘huis-koks’ mogelijk is om een gerecht te maken. Wilt u vrijblijvend een keer meehelpen of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Sjoerd Folkertsma, tel. 0227-602465.

Het Wieringer Ontmoetingsdiner is bedoeld voor mensen die op Wieringen wonen en (bijna) altijd thuis alleen zitten te eten of om een of andere reden niet buiten de deur kunnen eten. Het diner is een initiatief van de vier Wieringer kerken (de Rooms Katholieke Parochie, de Protestantse Gemeente Wieringen, de Doopsgezinde Gemeente Wieringen en de Pinkstergemeente Filadelfia) in samenwerking met Stichting Present Hollands Kroon.

Lees meer...