#Nietalleen

31-03-2020

In deze crisistijd moeten wij onze dienstverlening aanpassen terwijl er steeds meer mensen alleen zijn en meer en meer vereenzamen. Een kleine blijk van meeleven of een beetje aandacht kan het leed verzachten. Digitale ontmoetingen krijgen steeds meer waarde door de mogelijkheden die daarvoor zijn. Op krachtige maar bezonnen wijze passen we daarom onze dienstverlening aan.

Wil jij van betekenis zijn of heb je hulp nodig? Via nietalleen.nl kun je je aanmelden. Met #Nietalleen worden talloze lokale hulpinitiatieven verbonden aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

Je mag natuurlijk ook direct met Present Hollands Kroon contact leggen.

Lees meer...