ANBI status

Stichting Present Hollands Kroon heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Hollands Kroon

RSIN/Fiscaal nummer: 853457529

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-2715 4378

E-mailadres: info@presenthollandskroon.nl

Website: https://stichtingpresent.nl/hollandskroon/

Correspondentieadres: Professor Granpré Molièrestraat 17, 1771 AE, Wieringerwerf

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Het verrichten van alle handelingen die met het voorstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zijn des woords.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien, hetgeen inhoudt dat de inzet van vrijwilligers op allerlei terrein wordt bevorderd door het aanbod aan vrijwilligers onder de aandacht te brengen van Maatschappelijke Organisatie’s.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan

Verslaglegging:

Download het jaarverslag 2019

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Piet Groen, voorzitter
  • Marian Kan-Jonkman, secretaris
  • Gerard Knoop, penningmeester
  • Titia Lont, algemeen lid
  • Pietie Voogd, algemeen lid

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn