Team en Bestuur

 

Operationeel Team

anja de jong-kempeneers         Algemeen Coördinator: Anja de Jong-Kempeneers

         Coördinator Jong Present: Linda Biersteker

         PR & Communicatie / Webredactie: Nienke Westra

 

Bestuur

         Voorzitter: Piet Groen

Marian Kan-Jonkman         Secretaris: Marian Kan-Jonkman

         Penningmeester: Gerard Knoop

         Algemeen lid: Titia Lont

pietie-voogd         Algemeen lid: Pietie Voogd