Talige stage

16-05-2019

De afgelopen periode heeft Present Houten twee vwo-leerlingen geholpen bij de invulling van hun maatschappelijke stage. De stage van Kira en Annemijn stond in het teken van taal. De meiden hielpen twee avonden mensen met een taalachterstand bij de VoorleesExpress van de bibliotheek. Ook mochten ze een dag stage lopen bij juffrouw Pauline uit groep 8 van OBS De Plantage. Hier leidden zij het kringgesprek en deden ze taalspelletjes.