Dit is Present

ANBI & Jaarverslag

Stichting Present Houten presenteert jaarlijks een jaarverslag. Omdat Present een ANBI-status heeft, is je financiële steun fiscaal aftrekbaar.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Houten
RSIN/Fiscaal nummer: 8194.26.039
Bank/IBAN nummer: NL24 ABNA 0602 3295 82 t.n.v. stichting Present Houten
KvK: 30240957

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-57991530
E-mailadres: info@presenthouten.nl

Postadres

Het Wereldhuis
Dijkhoeve 1
3992 XV Houten
Nederland


Doelstelling

Missie
Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie
Een beweging op gang brengen in de samenleving, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien.

Bestuur

Samenstelling bestuur:
  • Caspar Voorberg (Voorzitter)
  • Marike de Reuver (Secretaris)
  • Jan-Paul Ruissen (Penningmeester)
  • Margreet Siebel (Algemeen Bestuurslid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: Nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: Bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn

Beleidsplannen

Beleidsplan/Meerjarenplan

Download ons Meerjarenplan 2024-2025

Verslaglegging

Jaarverslag 2023

Download het jaarverslag

Jaarrekening 2023

Download de jaarrekening

Jaarverslag 2022

Download het jaarverslag

Jaarrekening 2022

Download de jaarrekening

Jaarverslag 2021

Download ons jaarverslag

Jaarverslag 2020

Download ons jaarverslag

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Download ons Huishoudelijk Reglement

ANBI-formulier

ANBI formulier 2022

Download ons ANBI-formulier

Vertrouwenspersoon

Meer weten?

Heb je aanvullende vragen of opmerkingen? Bijvoorbeeld over onze financiële huishouding en verantwoording? Neem dan gerust contact met ons op. We proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Present financieel ondersteunen

Wil je net als Present de strijd aangaan met armoede en eenzaamheid. Wellicht kun je ons dan financieel ondersteunen?