Kerkgangers vaker maatschappelijk actief dan niet-gelovigen

12-07-2019

Nederlanders die naar de kerk of moskee gaan,  zijn vaker maatschappelijk actief dan niet-kerkgangers. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Sociale samenhang en Welzijn’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder rooms-katholieken ligt het percentage vrijwilligers het hoogst (58,1%) en onder leden van de protestantse kerk is het percentage van mensen die zich inzetten voor verenigingen het hoogst (79,1%).

Iets meer dan de helft van de Nederlanders (51%) rekent zichzelf zich tot een kerkelijke gezindte of religieuze groepering.
Rooms-katholiek: 25%
Prostestant: 16%
Moslim: 4,6%
Andere gezindte: 5,9%

(Bron: www.cbs.nl)