Onderzoek armoedebestrijding

09-04-2019

Door het geven van een interview deden Frank Dijkstra, bestuursvoorzitter van Stichting Present Houten, en Carin Rougoor, diaken van de protestantse kerk in Houten, mee aan een onderzoek naar de bijdrage van religieuze en levensbeschouwelijke instellingen aan het duurzame ontwikkelingsdoel armoedebestrijding.
Frank en Carin vertelden hoe het werk van Present zich onderscheidt van dat van andere maatschappelijke organisaties. Zo heeft het een positieve uitwerking dat mensen zich graag als groep kunnen inzetten voor een ander en er een ontmoeting plaatsvindt met mensen die hulp nodig hebben. De onderzoeker, Annette Jansen, was onder de indruk van de visie, de missie en de activiteiten van Stichting Present Houten.
Het Amsterdams Centrum voor Religie en Duurzame Ontwikkeling komt voor de zomer met het onderzoeksrapport over religie en duurzame ontwikkeling in Nederland.

De onderzoeker, Annette Jansen, is antropoloog en is ingezet door het Amsterdams Centrum voor Religie en Duurzame Ontwikkeling van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij leidt het onderzoek naar de bijdrage van religieuze en levensbeschouwelijke instellingen in Nederland aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.

 


De Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen en 169 targets die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Zie voor meer informatie https://www.sdgnederland.nl/.