ANBI status

Stichting Present Houten heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Houten

Bank:  NL24 ABNA 0602329582
KvK: 30240957
RSIN/Fiscaal nummer:  8194.26.039

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0657991530
E-mailadres: info@presenthouten.nl
Website: http://www.presenthouten.nl
Post- en bezoekadres: Dijkhoeve 1 (Wereldhuis), 3992 XV Houten

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

 

Jaarverslagen:

Op deze pagina vindt u onze jaarverslagen

 

Financiële verslaglegging:

Lees hier de financiële verslaglegging over de laatste jaren: 2020, 2019, 2018, 2017

 

Bestuur:

  • Frank Dijkstra – voorzitter
  • Nelia Kros – penningmeester
  • Marike de Reuver – secretaris
  • Pieter Fokko van Loo
  • Margreet Siebel

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn