ANBI status

Stichting Present Houten heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Houten

Bank:  NL24 ABNA 0602329582
KvK: 30240957
RSIN/Fiscaal nummer:  8194.26.039

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0657991530
E-mailadres: info@presenthouten.nl
Website: http://www.presenthouten.nl
Post- en bezoekadres: Dijkhoeve 1 (Wereldhuis), 3992 XV Houten

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Binnenkort vindt u hier het beleidsplan 2018

Financiële verslaglegging:

Lees hier de financiële verslaglegging over de laatste jaren:

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2015

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Frank Dijkstra (voorzitter)
  • Nelia Zadelberg-Kros (penningmeester)
  • Frederik Feddes (vervangend secretaris)
  • Marike de Reuver
  • Margreet Siebel

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn