Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling van Present Houten hebben vooraanstaande Houtenaren zitting. Zij ondersteunen de doelstelling van Present en dragen de organisatie en de activiteiten een warm hart toe. De betrokkenheid van het Comité van Aanbeveling is voor Present Houten van grote waarde. Het is een eer om te constateren dat het comité is samengesteld met prominente personen vanuit diverse maatschappelijke aandachtsgebieden: overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De aandachtsgebieden sluiten goed aan bij het werk van Present Houten.

 

De leden van het comité zijn:  

  • Gilbert Isabella, burgemeester gemeente Houten 
  • Mr. Jan Willem Janssens, advocaat bij Janssens-Den Boef Advocaten 
  • Marcel Ebbing, huisarts en voorzitter van Stichting Zorg in Houten 
  • Dick Looyé, rector-bestuurder van College de Heemlanden en Houtens
  • Mirjam Sterk, voormalig CDA-politica uit Houten
  • Ds Duurt Vonck, directeur Agapè en predikant Het Kruispunt Houten
  • Lilian Weijman, pastoraal medewerker rooms-katholieke parochie Houten
  • Ds Rebecca Onderstal, predikant Opstandingskerk Houten