Als Vriend van Present

Het werk van Present groeit. Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! En om dit werk te blijven doen heeft Present u hard nodig.

Steun Present financieel

Om een blijvende impact te houden zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Vrienden van Present vinden het belangrijk dat er in de samenleving omgekeken wordt naar kwetsbare mensen en steunen daarom financieel het werk van Stichting Present. Vrienden maken het mogelijk dat we als Present ons werk kunnen blijven doen.

Waarom Vriend van Present worden?

Op dit moment organiseren we als Present een groeiend aantal projecten per jaar. Daarnaast investeren we tijd in voorlichting, samenwerking en goed overleg met de lokale zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente, politieke partijen, kerken, bedrijven etc. We doen dit allemaal zoveel mogelijk met vrijwilligers. Maar om de continuïteit én de kwaliteit van het werk te garanderen is een klein team van vaste krachten nodig. Dat kost gewoonweg geld. Daarom hebben wij óók financiële steun nodig. Een deel van wat er nodig is, krijgen we van de gemeente en verschillende kerken. Maar dat is nog niet voldoende. Daarom is de steun van ‘Vrienden’ hard nodig!

Hoe wordt u Vriend van Present?

Als u ons financieel wilt steunen, volg dan deze link voor uw donatie(s).

Stichting Present Houten heeft een ANBI-status, waardoor uw financiële steun aftrekbaar is voor de belasting.