Ik ben hulpverlener

Dit vragen we van jou

Bij Present gaat het om waardevolle ontmoetingen. Bovendien vinden we gelijkwaardigheid tussen jouw cliënt en de vrijwilligers belangrijk. We willen ervoor zorgen dat jouw cliënt en de vrijwilligers samen een mooie ervaring hebben.
Daarom is ook jouw rol als hulpverlener belangrijk.


Wat verwachten we van jou als hulpverlener?

We willen onze helpers laten ervaren dat hun vrijwillige inzet op de juiste plek terechtkomt. Dat het effect heeft. Daar zijn zij terecht kritisch op. Daarnaast verwachten we het volgende van jou:

Vooraf:
  • Controleer of de Present voorwaarden van toepassing zijn (d.w.z. ontoereikende financiën, netwerk en/of gezondheid)
  • Bespreken van mogelijke inzet van Present met je cliënt
Tijdens het projectbezoek:
  • Aanwezigheid tijdens het projectbezoek bij jouw cliënt thuis
  • Goede afstemming over het programma van de projectdag
  • Bewaken dat de afspraken, uit het projectbezoek, worden nagekomen.
Tijdens het project:
  • Stimuleren van je cliënt om zoveel mogelijk mee te doen
  • Verantwoordelijkheid over je cliënt tijdens de projectdag.
Nadien:
  • Evaluatie van het project met een medewerker van Present
  • Mogelijke inzet van je cliënt via Present bespreken.

Duurzame samenwerking met Present

Vaak gaan we met maatschappelijke organisaties een partnerschap aan. In dat geval kijken we hoe we een duurzame samenwerking vorm kunnen geven. Dat doen we door het maken van onderlinge afspraken, bijvoorbeeld over vaste contactpersonen, werderzijdse verwachtingen en een jaarlijkse evaluatie.

Contact

Benieuwd wat vrijwilligers via Present Present Nederland voor jouw cliënt kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op.