Presentdag

Het ontmoeten van elkaar is in elk Present project een waardevol en onmisbaar onderdeel. Ook als mensen van de Present beweging vinden we het belangrijk om elkaar te ontmoeten. Door corona hebben we elkaar zowel regionaal als landelijk al een tijd niet fysiek kunnen ontmoeten. We nodigen jou daarom van harte uit voor het diner en avondprogramma voor lokale Present bestuurders op 16 mei 2022 in Amersfoort. Daar ontmoet je andere lokale Present bestuurders, kun je een workshop volgen en word je in de Presentraad bijgepraat over de ontwikkelingen binnen onze landelijke beweging. We horen graag jouw mening en waarderen je inbreng op de stukken die hieronder staan. Op deze pagina vind je ook het programma van de avond, de workshops die worden gegeven en de agenda voor de Presentraad.

Vanaf 17.00 tot 18:45 uur organiseren we een lopend buffet en een ontmoetingsplein. Vanuit je werk of andere bezigheden op de maandag kun je dus zo binnenlopen voor het eten en ontmoeting. Voel je uitgenodigd om dat te doen wanneer het jou uitkomt: deze georganiseerde flexibiliteit zorgt ervoor dat het bij veel agenda’s aansluit. We ronden de mogelijkheid om te eten rond 18.30 af. Daarna start het avondprogramma, dus zorg dat je er om 18.45 bent om de start niet te missen.

Programma

  • Lopend buffet: ontmoeting met coördinatoren en bestuursleden (17:00-18:45 uur)
  • Opening met o.a. Matthijn Buwalda (18:45-19:30 uur)
  • Workshops  (19:30-20:30 uur)
  • Presentraad (20:30-21:30 uur)
  • Afsluiting (21:30 uur)

Workshops

Geef input voor het meerjarenplan
Present Nederland gaat komende tijd aan de slag met het nieuwe meerjarenplan. Wat moeten volgens jou de speerpunten zijn de komende jaren en waar leggen we de stip op de horizon? Maar ook: waar moeten we mee stoppen? We horen graag jullie mening. Sebastiaan Hexspoor (coördinator communicatie Present NL) heeft een programma waar iedereen volop zijn inbreng kan geven.

Goed werkgeverschap en wet- en regelgeving lokale stichtingen
In deze workshop gaan we in op de rol van besturen van Present als werkgever en wat er van je verwacht mag worden in relatie tot je werknemers. De focus ligt op de praktische invulling van goed werkgeverschap. Denk hierbij aan onderwerpen als ontwikkeling en aspecten als het geven van feedback/coaching en ruimte voor inbrengen van situaties waar je als bestuur tegenaan kunt lopen. Ook is er ruimte voor het delen van best practices wat goed werkgeverschap is en hoe hier vorm aan te geven.
Daarnaast is er in 2021 van alles aan het veranderen op het gebied van Arbo (inclusief RI&E – werkomgeving, werkinrichting, werktijden, ziekte, etc. en PSA), maar ook op andere vlakken zoals de WBTR, UBO, ANBI, e-herkenning etc. etc. En dan is er nog je verzekeringspakket. Misschien heb je als bestuur een en ander al geregeld, misschien grijnst dit je allemaal nog aan. We helpen je graag (verder) op weg in deze workshop / dit vragenuurtje.
Door: Nanne Veldman (HR-professional). Hij werkte met vele leiders op operationeel en strategisch niveau en heeft zelf ervaring als leidinggevende van meerdere teams binnen een internationale organisatie.
Wet- en regelgeving voor Present

Best practices inkomstenwerving
Welke inkomstenbronnen zijn beschikbaar voor Present, wat zijn tips & tricks voor het aanvragen en hoe creëer je een duurzame financiële situatie, zodat je als stichting ook voor de langere termijn financieel fit blijft. Anna van Dam, directeur Present Amsterdam, geeft samen met Moniek Kars, regioadviseur Present NL, concrete tips. 

Ter voorbereiding: We vragen je eigen inkomstenmodel te analyseren: Hoe zijn de inkomsten bij jouw stichting verdeeld? Hoeveel % is afkomstig van de overheid (gemeente), % kerken, % bedrijven, % fondsen etc.
Presentatie Best practices inkomstenwerving
Memo tips fondsenwerving

Community Building en de kansen voor Present 
De zorg- en welzijnswereld staat aan de vooravond van grote transformaties omdat de zorg anders onbetaalbaar wordt. Rijksoverheid en gemeenten in Nederland zullen het sociaal domein dus moeten hervormen. Tijdens de workshop gaan we in gesprek over de kansen die hier liggen voor Present en welke rol we kunnen innemen. Door: Erik Dannenberg – Voorzitter Divosa, vereniging gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein en bestuursvoorzitter Present Nederland en Sietske Sportel – regioadviseur Present NL.

Ter voorbereiding: de workshop van Erik Dannenberg tijdens de Besturendag 2021 terugkijken.
Kijk hier de inspiratiesessie terug.
Klik hier om de Powerpointpresentatie te bekijken.


Het Present-DNA na corona

Present heeft zich in coronatijd van de beste kan laten zien: in korte tijd werden nieuwe projectvormen ontwikkeld die pasten bij de toen geldende coronamaatregelen. Nu corona (zo goed als) voorbij is, is het goed het Present DNA er weer bij te pakken, waaronder: aanbodgericht, ontmoetingen en groepen. Stel daarom deze spannende vraag aan jezelf: zit er voldoende Present-DNA in onze projecten? Pieter Cnossen en Harry van Wieren gaan hierover graag met je in gesprek.  Door: Harry van Wieren (regioadviseur Present NL) en Pieter Cnossen (directeur Present NL).
Presentatie DNA Present

Present en bedrijven
Wat zijn de afspraken tussen Present Nederland en de samenwerkende bedrijven van Present Nederland. Wat is de rol van de lokale Present naar deze bedrijven? Waarom is de samenwerking tussen de lokale Present en Present Nederland belangrijk? Wat is de meerwaarde voor de lokale Present met deze landelijke afspraken met de grotere bedrijven. Dat kom je te weten tijdens deze sessie door Ineke Jonker (coördinator bedrijven Present NL).
Presentatie Present en bedrijven
Partnerovereenkomst
Voorstel bedrijven voorbeeld

Presentraad

Agenda Presentraad
De stukken van de Presentraad zijn op 4 mei verzonden naar alle bestuursmailadressen. Via je Presentmail kun je de link naar de stukken openen.